ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പൗഡർ

 • ഫിഷ് സ്കെയിലിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പൗഡർ

  ഫിഷ് സ്കെയിലിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പൗഡർ

  ഞങ്ങൾ ബയോഫാർമയ്ക്ക് അപ്പുറം ഫിഷ് സ്കെയിലിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പൗഡർ നിർമ്മിക്കുകയും വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.ഉയർന്ന അളവിലുള്ള പ്രോട്ടീനും കുറഞ്ഞ മലിനീകരണവുമുള്ള അലാസ്ക പൊള്ളോക്ക് ഫിഷ് സ്കെയിലുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് കൊളാജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.ഞങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫിഷ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പൗഡർ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി സപ്ലിമെന്റുകളിൽ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്.

  ബിയോണ്ട് ബയോഫാർമ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫിഷ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പൗഡർ നിഷ്പക്ഷ രുചിയിൽ പൂർണ്ണമായും മണമില്ലാത്തതാണ്.മഞ്ഞ് വെള്ള നിറമുള്ള കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ പൊടിയാണിത്.നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പൗഡറിന് വെള്ളത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലയിക്കാൻ കഴിയും.

 • ബോവിൻ ഹിഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പൊടി

  ബോവിൻ ഹിഡുകളിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പൊടി

  ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പൊടി സാധാരണയായി പശുക്കളുടെ തൊലി, മത്സ്യത്തിന്റെ തൊലി അല്ലെങ്കിൽ ചെതുമ്പൽ, ചിക്കൻ തരുണാസ്ഥി എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്.ഈ പേജിൽ ഞങ്ങൾ ബോവിൻ തോലിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുത്ത ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് കൊളാജൻ പൗഡർ അവതരിപ്പിക്കും.നിഷ്പക്ഷ രുചിയുള്ള മണമില്ലാത്ത കൊളാജൻ പൊടിയാണിത്.നമ്മുടെ ബോവിൻ കൊളാജൻ പൗഡറിന് വേഗത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കാൻ കഴിയും.സോളിഡ് ഡ്രിങ്ക്‌സ് പൗഡർ, ടാബ്‌ലെറ്റുകൾ, ക്യാപ്‌സ്യൂളുകൾ, ഓറൽ ലിക്വിഡ്, എനർജി ബാറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തിന് ഇത് അനുയോജ്യമാണ്.

 • നല്ല ലയിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫിഷ് കൊളാജൻ പൗഡർ

  നല്ല ലയിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫിഷ് കൊളാജൻ പൗഡർ

  ചൈനയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ഫിഷ് കൊളാജൻ പൗഡറിന്റെ ISO9001 പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതും യുഎസ് എഫ്ഡിഎ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതുമായ നിർമ്മാതാക്കളാണ് We Beyond Biopharma.അലാസ്ക കോഡ് ഫിഷ് സ്കെയിലുകളിൽ നിന്നുള്ള ജലവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫിഷ് കൊളാജൻ പൊടി നിർമ്മിക്കുന്നത്.ഇത് മഞ്ഞ് വെള്ള നിറവും വെള്ളത്തിൽ തൽക്ഷണം ലയിക്കുന്നതുമാണ്.

 • തൽക്ഷണ ലയിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ബോവിൻ കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ്

  തൽക്ഷണ ലയിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ബോവിൻ കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ്

  ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ബോവിൻ കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് എന്നത് പശുക്കളുടെ തൊലികളിൽ നിന്ന് ജലവിശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ പൊടിയാണ്.നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ബോവിൻ കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് വെളുത്ത നിറവും തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ പോലും തൽക്ഷണം ലയിക്കുന്നതുമാണ്.ബോവിൻ കൊളാജൻ പെപ്റ്റൈഡ് പേശികളുടെ നിർമ്മാണം, ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം, സംയുക്ത ആരോഗ്യ ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജനപ്രിയ പോഷകാഹാര ഘടകമാണ്.

 • മത്സ്യത്തിന്റെ തൊലിയിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് 1 & 3 കൊളാജൻ പൊടി

  മത്സ്യത്തിന്റെ തൊലിയിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് 1 & 3 കൊളാജൻ പൊടി

  മത്സ്യത്തോലിൽ നിന്നുള്ള ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് 1 & 3 കൊളാജൻ പൊടിയുടെ നിർമ്മാതാക്കളാണ് ഞങ്ങൾ.

  ഞങ്ങളുടെ ഹൈഡ്രോലൈസ്ഡ് ടൈപ്പ് 1 & 3 കൊളാജൻ പൗഡർ സ്നോ വൈറ്റ് നിറവും ന്യൂട്രൽ രുചിയുമുള്ള കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ പൊടിയാണ്.ഇത് പൂർണ്ണമായും മണമില്ലാത്തതും വേഗത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നതുമാണ്.ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് രുചിയുള്ള സോളിഡ് ഡ്രിങ്ക്‌സ് പൊടി രൂപത്തിൽ ഭക്ഷണ സപ്ലിമെന്റുകളിൽ ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

  കൊളാജൻ ടൈപ്പ് 1 & 3 സാധാരണയായി മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും തൊലികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു.ഇത് ചർമ്മത്തിന്റെയും ടിഷ്യൂകളുടെയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സിലും (ഇസിഎം) കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യുവിലും കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാന ഘടനാപരമായ പ്രോട്ടീനുകളിൽ ഒന്നാണ് ടൈപ്പ് I കൊളാജൻ, ശരീരത്തിലെ മൊത്തം പ്രോട്ടീന്റെ 30% ത്തിലധികം കൊളാജൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.